Our Features Films Documentaries & TV programs.

Solo

Artemio Benki

Prod Co. Lomo / Art Cam / Petit a petit

/ golden girls

Arg / Cz / Fra / Au

Superclasico

Ole Christian Madsen

Prod Co. Nimbus Films

Denmark

Itsi Bitsi

Ole Christian Madsen

Prod Co. Nimbus Films

Denmark

Piñalito

Pablo Fendrik

Prod Co. Lomo / BID 

USA

Contact LomoCine. 

(+54 11) 4545 2172 |  HELLO@LOMOCINE.COM | PEDRO IGNACIO RIVERA 2866 | BUENOS AIRES, ARGENTINA |
  • White Vimeo Icon
  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon